Privacybeleid

Algemeen

Schildersbedrijf Jongman respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
De website maakt gebruik van een veilige HTTPS-verbinding, waarbij de gegevens versleuteld worden verzonden. Schildersbedrijf Jongman zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd).
Schildersbedrijf Jongman kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Schildersbedrijf Jongman heeft verstrekt.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om te reageren op het contactformulier of de aanvraag voor een offerte. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Uw privacyrechten

Alle bezoekers hebben de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die door u op een moment aan ons is verstrekt.
U kunt dit doen door op deze pagina het door u op onze website gebruikte e-mailadres in te vullen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Versie 001, 01-05-2018